Laboralis  |  0522 490040  |  info@laboralis.nl  |  Disclaimer

titelfoto

Laboralis

Gegevens die u via deze site aan Laboralis doorgeeft worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om met gebruiker van deze site in contact te treden.

Laboralis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Laboralis is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.